คำคมจากนักปราชญ์ ขงเบ้ง อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัยเพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพรา...

คำคมจากนักปราชญ์ื : ขงเบ้ง

คำคมจากนักปราชญ์

ขงเบ้ง

คำคมจากนักปราชญ์ื : ขงเบ้ง

อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

ถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มี มังกรถ้าไร้หัวหางก็ตีกันเอง ถ้าคานบนเอนคานล่างก็เบี้ยว ถ้าเสาเอกเฉียงเสาโทก็เฉ

คนมองไม่เห็นการณ์ไกล ภัยก็จะมาถึงตัว คนไม่รู้จักตัดไฟ ภัยก็จะน่ากลัว

ยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุจเสียงฟ้า แม้เทวายังสยบหลบทางให้ จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจ คงร้องไห้วันหนึ่งแน่คราวแพ้มี

เมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาด เมื่อพลั้งพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหาง ค่อยๆ คิด ค่อยๆทำ ค่อยคลำทาง จึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือคำคมของขงเบ้ง

Created Date : Oct 21 , 2011