A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cate_id

Filename: controllers/detail.php

Line Number: 95

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 83

Filename: helpers/redirect_helper.php

Line Number: 38

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: return_data

Filename: controllers/detail.php

Line Number: 159

ถึงเวลาพ่อลาคลอด

คุณพ่อทั้งหลายโปรดทราบ หากภรรยาคลอดบุตร คุณพ่อมีสิทธิ์ลาคลอดได้ 15 วันนะครับ

ถึงเวลาพ่อลาคลอด


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2555 นายสง่า ดามาพงษ์ ประธานคณะกรรมการโครงการสื่อสารฯ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนา “ถึงเวลาพ่อลาคลอด” ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2553 ครม.มีมติให้ข้าราชการสามารถลาติดต่อกันได้ไม่เกิน 15วัน ทำการ เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกหลังคลอด ต่อมาได้ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 20 อนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 แต่ยังไม่รับทราบเป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ปกป้องสิทธิของเด็กในการได้มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ และขอให้ข้าราชการได้ใช้สิทธิของตัวเองให้เต็มที่


ทำไมพ่อต้องลาคลอดด้วย?? "เพราะสามารถเป็นกำลังใจที่ดีและแบ่งเบาภาระของภรรยาได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงให้พ่อซักผ้าอ้อม หรือ ดูแลลูกแทน แต่แค่โอบกอดให้กำลังใจภรรยา ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว"


สำหรับสิทธิการลาคลอดของประเทศต่างๆ เช่น โปแลนด์ให้พ่อลาคลอดได้ 14 วัน นอร์เวย์ 10 สัปดาห์ โดยแชร์จากสิทธิของคุณแม่ พม่า 6 วัน อินโดนีเซีย 2 วัน กัมพูชา 10 วัน เคนย่า 2 สัปดาห์ ส่วนประเทศไทยนั้นก็ไม่น้อยหน้าชาติไหนๆ เพราะเปิดโอกาสให้ลาได้ถึง 15 วัน


ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย กล่าวว่า "ในบทบาทคุณแม่ลูกสองตนมีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ครบ 6 เดือน เพราะนมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อลูกมาที่สุด ซึ่งก็สามารถเลี้ยงดูลูกทั้งคู่ด้วยนมแม่สำเร็จ เนื่องมาจากมีสามีเป็นกำลังใจที่สำคัญประกอบกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานแรกๆที่ออกกฎระเบียบตั้งแต่ ปี 2551 สนับสนุนให้พ่อสามารถลาคลอดมาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลา 10 วัน ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ภายในกรอบของสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะออกจากระบบราชการแล้ว"


ทั้งนี้ผศ.ดร.ปารีณา ยังได้กล่าวอีกว่า  “กฎหมายการลาคลอดได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน มีผลบังคับใช้กับข้าราชการเป็นมุมมองใหม่ของรัฐบาลที่มีต่อสังคม ซึ่งหากรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ข้าราชการจะได้หยุดนาน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเวลานานมากทีเดียวที่ให้สิทธิข้าราชการ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ควรช่วยกันกระตุ้นให้สังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ส่งเสริมให้ข้าราชการใช้สิทธิของตัวเอง ก็จะทำให้ดูเป็นคนอบอุ่นเป็นแฟมมิลี่แมน ทำให้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเข้าใจและอนุญาตให้ลาคลอดได้ ส่วนกรณีของการเกรงว่า ข้าราชการจะขอใช้สิทธิ์ลาหยุดแต่ไม่ได้ไปช่วยเลี้ยงดูลูกดูแลภรรยาจริงๆนั้น ก่อนที่จุฬาฯจะออกระเบียบก็มีข้อกังวลนี้เช่นกัน และมีข้อเสนอให้มีหนังสือรับรองจากภรรยา อย่างไรก็ตาม กรณีที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของคนส่วนน้อย อย่าทำให้พฤติกรรมไม่ดีของคนส่วนน้อยมาบดบังโอกาสของคนส่วนใหญ่ที่จะได้รับ ประโยชน์ดีกว่า”


ทางด้านนางสาวกิรกมล ฉายบัณดิษฐ์ จากมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า "ปัจจุบันผู้หญิงสามารถลาคลอดได้ 3 เดือน ขณะเดียวกันผู้ชายก็สามารถลาคลอดได้ 15 วัน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะให้เวลาผู้ชายมากกว่านี้ในการปรับตัวดูแลลูก เพราะเด็กไม่ได้เลี้ยงแต่ตัวต้องเลี้ยงหัวใจด้วย ขณะเดียวต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพราะไม่ใช่ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือหญิงเป็นแม่บ้าน ทำงานบ้านเลี้ยงลูกได้อย่างเดียวแต่สามารถที่จะสลับบทบาทกันได้ ผู้หญิงอาจทำงานนอกบ้านได้ สามีทำหน้าที่เป็นพ่อบ้าน"


นอกจากนี้นายสง่า กล่าวด้วยว่า "สำหรับการขับเคลื่อนกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินั้น ขอให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดรับรู้สิทธิของตนเอง และขอเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้คุณค่าเห็นความสำคัญ ผู้บริหาร หัวหน้างานอนุญาตให้ลางานได้โดยไม่ตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชา"


เมื่อคุณพ่อได้สิทธิ์นั้น ก็จงใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่สำหรับลูกและเมียนะครับ


ถักรัก ทอสายใย เชื่อมหัวใจในครอบครัวกับ http://family.truelife.com 

Created Date : Feb 21 , 2012

คุณพ่อทั้งหลายโปรดทราบ หากภรรยาคลอดบุตร คุณพ่อมีสิทธิ์ลาคลอดได้ 15 วันนะครับ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2555 นายสง่า ดามาพงษ์ ประธานคณะกรรมการโครงการส...

705216', ext_content_type: 'article', //status, article, photo, photo_album, media ucc: '0',// url: 'http://www.truelife.com/old/detail/705216', title: 'ถึงเวลาพ่อลาคลอด ', like: 1, share: 1, pl_add: 'favorite', //pl_add: 'favorite', //---'all','favorite/playlist','favorite','playlist' pl_content_id: '705216', pl_content_type: 'blog', //pl_content_type: '', // one of -> 'music','vdo','photo','blog' pl_content_url: 'http://www.truelife.com/old/detail/705216', pl_name: 'ถึงเวลาพ่อลาคลอด ', pl_thumb_url: 'http://static.tlcdn2.com/data/3/pictures/0213/02-20-2012/p16md2c44t1bnk13tjgaoit16483.gif', pl_author: '', pl_group: '', pl_category1: '', pl_category2: '', pl_content_length: '', pl_price: 0, pl_desc : '' }); });